Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 03 2017

10:07
5387 a6a0
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viapiehus piehus
10:04
6908 e76c 500
Reposted fromcoolkidscantdie coolkidscantdie viastonerr stonerr

March 02 2017

12:43

 Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
http://nirvitii.soup.io/
12:41
5025 ace5
Reposted fromskatrix skatrix viabe-awesome-today be-awesome-today
12:40
Jeśli jesteś smutna, nałóż więcej szminki i atakuj.
— Coco Chanel
12:39
12:30
0594 370b
12:30
1424 08da

helshades:

This is priceless and nerddom is universal.

Reposted fromnytetyger nytetyger viatheotherjames theotherjames
12:27
4583 c0ec
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianyaako nyaako
12:22
2835 9947
Reposted fromMiziou Miziou viashake shake
12:21
4827 9bb7
Reposted fromnikotyna nikotyna viastonerr stonerr
12:19
4855 5448
12:18
Trzymaj się od niego z dala, jeśli cenisz swoje zdrowie.
— M. Jakubowicz
Reposted byklaudialucja klaudialucja
12:09
5735 038c
Reposted fromimyours imyours viaserda serda
12:09
0092 7125
Reposted fromeryawen eryawen viaserda serda
12:08
4937 70ad
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viaserda serda

July 09 2015

16:58
pomyśleć, że byłam bliska spierdolić stąd w rytm nowej Florence. 
— koniec przypływu.
Reposted bykatkad katkad

June 25 2015

20:32
spaliłam wszystkie dzienniki, a chciałabym wiedzieć co myślałam te 6 lat temu. Chciałabym wiedzieć co myślałam 8 lat temu. 8 lat temu, kiedy zaczął się najgorszy okres w moim życiu.

June 20 2015

23:15
no przecież dobrze wiesz i na tyle dobrze mnie znasz, że wiesz, że jedyne o czym teraz marzę to Ty obok ;)
07:59
6280 1562
Kiedy na chwilę przed egzaminem po raz ostatni zerkam na notatki...
Reposted fromxsneakyx xsneakyx vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl