Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2019

11:19
7324 c466 500
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
09:50
6166 0c7d 500
Reposted fromyuras yuras viasoundofsilence soundofsilence
09:49
2114 085b
soup...
Reposted fromfadenb fadenb viairmelin irmelin
09:48
09:46
0190 530f 500
Reposted fromTamahl Tamahl viatytek tytek
09:45
3255 7c47
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMaddoxx Maddoxx
09:38
0897 cdd6 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialekkaprzesada lekkaprzesada
09:36
1300 4b7c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaciarka ciarka
09:36
5952 3d25 500
Reposted fromoll oll viajestnamdzisiajsmutno jestnamdzisiajsmutno
09:26
9713 af62 500
Reposted frominto-black into-black viaRanveld Ranveld
09:26
6417 e77d 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
09:25

"Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu – jakbym jechała złym pociągiem".


— Tove Jansson "Listy"
Reposted frommerkaba merkaba viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
09:24
Ja się dużo złoszczę. Jestem zmęczona sobą, która się złości. To kosztuje mnie zbyt dużo emocji, na które już jestem za dorosła.
— Agnieszka Krukówna
09:23
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
Reposted fromislandinthesun islandinthesun viairmelin irmelin
09:23
0516 cdda 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
09:23
0515 1dc0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
09:20
Do dziś najgorsze myśli nieraz mną targają, że może tak się umiera. Po prostu nie przyjdzie się, nie odpisze na list, nie podniesie słuchawki telefonu.
— Wiesław Myśliwski, „Ucho igielne”
Reposted fromlifeless lifeless viakindziutka kindziutka

August 13 2019

20:26
0521 0b6c 500
James Frey "Milion małych kawałków"
Reposted byhormezapengininsanedreamerZiomeczekazazelirmelingregorczykmcarmenlunaniskowokotficafreewayblacksadcatnyaakojestemjedenmysli-wloczykijamattburcoknieobecnoscpieprzicynamonverdantforcexsneakyxblackheartgirlpopatrzmiwduszejethraaisajoreeddpepper

August 12 2019

16:34
2045 6dcf
Reposted fromskinny-bitch skinny-bitch
14:43
Reposted fromoll oll viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl