Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2017

09:28
7866 3996 500

setheverman:

emerald-imperial:

please look at my cat’s feet

ankle tattoos? lol what a hipster

Reposted fromvariaen variaen viainsanedreamer insanedreamer
09:24
Zbliża się koniec lata. Chce mi się trochę płakać.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
09:24
2875 078d
Reposted fromandrewmyles andrewmyles viapirania pirania
09:18
1899 8bb8 500
Reposted fromamatore amatore viaaynis aynis
09:17
4084 7c1f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaaynis aynis
09:13
Pozostali z nas palą papierosy i piją kawę z kubków, dłonie nam się trzęsą i mamy podkrążone oczy. Poruszamy się powoli, a jedyne, co żyje w naszych oczach, to lęk.
— james Frey "Milion małych kawałków"
Reposted fromnirvitii nirvitii vianiskowo niskowo
09:11
0636 37e3
Reposted fromartpseudo artpseudo vialexxie lexxie
09:05
8962 fba0 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur vialaluna laluna

March 03 2017

10:07
5387 a6a0
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viapiehus piehus
10:04
6908 e76c 500
Reposted fromcoolkidscantdie coolkidscantdie viastonerr stonerr

March 02 2017

12:43

 Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
http://nirvitii.soup.io/
12:41
5025 ace5
Reposted fromskatrix skatrix viabe-awesome-today be-awesome-today
12:40
Jeśli jesteś smutna, nałóż więcej szminki i atakuj.
— Coco Chanel
12:39
12:30
0594 370b
12:30
1424 08da

helshades:

This is priceless and nerddom is universal.

Reposted fromnytetyger nytetyger viatheotherjames theotherjames
12:27
4583 c0ec
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianyaako nyaako
12:22
2835 9947
Reposted fromMiziou Miziou viashake shake
12:21
4827 9bb7
Reposted fromnikotyna nikotyna viastonerr stonerr
12:19
4855 5448
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl